AKOESTISCHE PLAFONDS | België

FAQs - Brand & Plafonds

  Terug naar FAQs
1 - Wat is het verschil tussen brandreactie en brandweerstand?
Brandreactie geeft de ontbrandbaarheid van materialen aan en de snelheid waarmee zij bijdragen aan de ontwikkeling van een brand in een ruimte.
De brandweerstand wordt belangrijk nadat een brand zich volledig heeft ontwikkeld en moet voorkomen dat de brand zich verder uitbreidt door het gebouw en/of de constructie van het gebouw wordt aangetast.
 
2- Wat is een Euroklasse?
Dit is de Europese classificatie voor brandreactie die de prestaties van bouwmaterialen aangeeft. Deze prestaties worden in aflopende volgorde aangeduid als A1, A2, B, C, D, E of F.
Afhankelijk van de nationale wetgeving kan extra informatie vereist zijn m.b.t. rookproductie (s) en brandende druppels of deeltjes (d). Een Euroklasse kan b.v.: A2-s1,d0 zijn.
 
3 - Wat is de brandweerstand van jullie plafondtegels?
Als het gaat om systeemplafonds, dan kan de brandweerstand alleen worden behaald door de juiste combinatie van tegel en ophangsysteem. Er bestaat dus niet zoiets als een brandbestendige tegel of een brandbestendig ophangsysteem.
Afhankelijk van de vloer/plafondconstructie (houten balken met houten vloer, staal onder (cellen)beton of staaldak) en het toegepaste Armstrong product kan een systeemplafond standaard 30, 60 minuten en soms zelfs langer bescherming tegen brand door- en overslag (brandweerstand) bieden. Het toegepaste product, de geteste vloer/plafondconstructie en de prestaties voor brandweerstand zijn vermeld in ieder brandweerstandsrapport, waarvan u op verzoek een kopie kunt krijgen.
 
4 - Moet ik clips gebruiken om de brandclassificatie te halen?
Met 'brandclassificatie' nemen wij aan dat u doelt op een systeem dat structurele brandbescherming biedt. Of clips hiervoor nodig zijn, hangt af van land tot land. Wij testen in de Benelux standaard onze producten zonder clips, zodat, tenzij anders beschreven, u in principe deze clips niet hoeft toe te passen. Ons Market Service Center zal u graag aanvullend hierover willen adviseren.
Als u uitsluitend doelt op de prestaties m.b.t. de brandreacties van onze plafonds, dan zijn borgclips niet nodig voor deze toepassing.
 
5 - Welke eisen zijn gesteld aan de brandweerstand van de Armstrong plafonds?
In de nationale wetgeving zijn eisen voor brandweerstand opgenomen en uit de testrapporten blijkt of een product aan de gestelde eisen kan voldoen. Ons Market Service Center zal u graag aanvullend hierover willen adviseren.
Binnen de EU bestaat een systeem dat drie basiscriteria voor brandweerstand omschrijft, namelijk de REI, welke criteria als volgt zijn gedefinieerd:
R = bezwijken (vermogen om structurele stabiliteit te verschaffen)
E = vlamdichtheid (vermogen om intact te blijven)
I = thermische isolatie (vermogen om een bepaalde temperatuur te behouden aan de niet-blootgestelde(bovenkant) kant van het bouwelement).
Elke lidstaat is vrij te bepalen welke criteria van toepassing zijn voor zijn markt, dus de letters kunnen ook verschijnen als RE of EI en alle drie de combinaties worden gevolgd door een getal, voorbeeld: REI 30, wat de tijd in minuten aanduidt dat bescherming kan of moet worden gegarandeerd.
 
6 - Welke Armstrong plafonds biedt 30 of 60 minuten structurele brandbescherming/-weerstand?
Afhankelijk van de vloer/plafondconstructie (houten balken met houten vloer, staal onder (cellen)beton of staaldak) en het toegepaste Armstrong product kan een systeemplafond standaard 30, 60 minuten en soms zelfs langer bescherming bieden tegen brand door-en overslag (brandweerstand). Ons Market Service Center zal u graag aanvullend hierover willen adviseren.
 
7 - Wat is het verschil tussen 'actieve' en 'passieve' brandbescherming?
Brandbescherming voor gebouwen kan 'actief' zijn, denk aan het gebruik van detectoren, automatische alarmen (voor mensen en noodhulpdiensten), sprinklerinstallaties met water- of gassystemen, of ze kan 'passief' zijn, wat duidt op de aanwezigheid van grondig geteste materialen en gebouwconstructies die de brandontwikkeling en -uitbreiding tegengaan.
 
8 - Zal het plaatsen van inbouw lichtarmaturen in een plafond van invloed zijn op de brandweerstand van het plafond?
Niet indien de armaturen met succes zijn getest of door een erkend expert zijn beoordeeld in combinatie met het voorgestelde Armstrong plafond.
Zo niet, dan dient u voordat u begint met de installatie goedkeuring van de brandweer of bouw- en woningtoezicht te krijgen voor het installeren van deze armaturen. U kunt niet vertrouwen op ongekeurde methoden, zoals het overlappen of bekleden van de armaturen met 'vuurdekens', minerale wolkussens of restanten van plafondtegels, en denken dat de brandweerstand van het plafond niet wordt beïnvloed.
 
9 - Als ik een Armstrong plafond installeer in een ruimte met een brandblussysteem op basis van gas; moet ik op bepaalde aspecten letten?
Wanneer er een brand wordt gedetecteerd, dan zal het brandblussysteem een inert gas verspreiden in de ruimte, waardoor de brand zal worden onderdrukt en worden geblust zonder verdere gevolgschade van het blusmiddel in de ruimte. De snelle introductie van gas zal leiden tot een aanzienlijke, maar kortstondige overdruk in de ruimte. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de inlegplafondtegels uit het ophangsysteem worden getild, als geen druknivellering is opgenomen in de blusinstallatie.
In overleg met de installateur van de brandblusinstallatie dient te worden bekeken of borgclips (bijv. BP A7890) nodig zijn om de tegelverplaatsing tegen te gaan. Het gebruik van de Orcal Clip-In tegels is de ideale oplossing voor deze brandblusinstallatie daar een overdruk in de ruimte de tegels niet uit het ophangsysteem kan losdrukken.
 
10 - Wat is het gevolg als ik een tussenwand monteer onder een Armstrong brandwerend plafond?
Als u ervan uitgaat dat de bevestigingen tussen tussenwand en het ophangsysteem de tussenwand op zijn plaats houden, dan mag dit de structurele brandbescherming van het plafond niet benadelen; zorg ervoor dat de tussenwand niet is bevestigd aan een hoofdprofiel naast de expansie-uitsparing, omdat dat ervoor zorgt dat de expansie in geval van brand niet kan worden geactiveerd.
Als u het ophangsysteem echter ook gebruikt om de wand zijwaarts te stabiliseren (zodat deze niet kan omvallen), dan zou dit in geval van brand ertoe kunnen leiden dat het plafondsysteem vroegtijdig instort en dat daardoor de structuur niet langer beschermd is. Indien u twijfelt adviseren wij u om voordat u begint eerst goedkeuring van de brandweer of bouw- en woningtoezicht voor de beoogde constructie te krijgen.
 
11 - Kan ik op het plafond een minerale wollen deken leggen om de brandweerstand van het plafond te verbeteren?
Elke minerale deken die direct op de achterkant van een Armstrong systeemplafond wordt geplaatst ter verbetering van de brandwerende, thermische of akoestische eigenschappen kan een nadelig effect hebben op de brandwerende eigenschappen van het plafondsysteem.
Wij adviseren u om voordat u een extra minerale wollen deken aanbrengt op de tegels, eerst hiervoor goedkeuring van de brandweer of bouw- en woningtoezicht te krijgen.
 
Back to top Terug naar boven

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken