AKOESTISCHE PLAFONDS | België

FAQs - Andere aspecten

  Terug naar FAQs
1 - Kan ik Armstrong tegels en -ophangsystemen direct bij jullie kopen?
Onze producten worden verkocht via erkende distributeurs met diverse verkooppunten door het land. U kunt een complete lijst van deze verkooppunten opvragen bij uw Market Service Center of via onze website.
 
2 - Waaruit bestaan jullie hard minerale tegels?
Minerale tegels of planks zijn gemaakt van een combinatie van de volgende, in de natuur voorkomende, bewerkte en gerecycleerde materialen, in diverse verhoudingen, afhankelijk van het type tegel: minerale wol, klei, perliet, cellulose en stijfsel, vermengt in een proces op waterbasis die daarna een warmtebehandeling hebben gehad. Vervolgens zijn ze afgewerkt met een verf op waterbasis of een gelamineerd vlies en verf, aan de decoratieve kant. Al deze materialen zijn milieuvriendelijk en onze fabrieken werken conform ISO 14001.
Opmerking: Asbest wordt en is in welke vorm dan ook nooit gebruikt bij de productie van Armstrong plafondtegels.
 
3 - Wat is het verschil tussen jullie 'zachte' en 'harde' mineralen plafondtegels?
Dit levert naast een aanzienlijke geluidsabsorptie ook een uitzonderlijk overlangsgeluidisolatie op, tot wel een Dnfw van 43 dB. 'Zacht' bevat een groot aandeel minerale wol en is daarom poreuzer, heeft een lagere densiteit, en is afgewerkt met een geverfd en gelamineerd vlies. Dit levert tegels op met een uitzonderlijk geluidabsorberend vermogen (tot 1,00 Alfa w), al is de overlangsgeluidisolatie van deze tegels gematigder. Daartegenover staan 'harde' tegels met kleinere hoeveelheden minerale wol, grotere hoeveelheden klei, een lagere poreusheid en grotere densiteit. Dit levert aanzienlijke geluidsabsorptie op, maar de overlangsgeluidisolatie is soms zelfs uitzonderlijk, tot wel een Dncw van 43 dB.
 
4 - Welke RAL-kleur heeft de witte verf op de minerale tegels van Armstrong?
Armstrong mengt zijn eigen verf en er is geen exacte match met een bepaalde RAL-kleur, al stemt de verf het meest overeen met RAL 9003. Als de exacte kleurafstemming tussen onze tegels en andere plafondcomponenten een probleem vormt, dan raden wij u aan om afgewerkte monsters van alle desbetreffende elementen met elkaar te vergelijken, voordat u een definitieve bestelling plaatst.
 
5 - Wat is de RAL-equivalent voor het Armstrong Trulok-ophangsysteem in Global White?
Er is geen exacte RAL-equivalent voor Global White, al stemt de verf het meest overeen met RAL 9003. Als de exacte kleurafstemming tussen ons ophangsysteem en andere plafondcomponenten een probleem vormt, dan raden wij u aan om afgewerkte monsters van alle desbetreffende elementen met elkaar te vergelijken, voordat u een definitieve bestelling plaatst.
 
6 - Wat is daadwerkelijke maatvoering van jullie 600x600 mm minerale tegels?
De maximale afmetingen zullen nooit groter zijn dan 594x594 mm, al bestaan er wel negatieve toleranties.
 
7 - Wat wordt met een ‘nominale' afmeting bedoeld?
Nominaal duidt op een ‘richtmaat’, d.w.z. het houdt geen rekening met toegestane productieafwijkingen. Dus een tegel van 15 mm dik, kan in werkelijkheid 14,6 -15,4 mm dik zijn.
Zo verwijst de nominale maat van een tegel van 600x600 mm naar de module, die de dikte van het ophangsysteem meerekent, zodat de maximale afmeting van de tegel 594x594 mm zal zijn (ook hier is een kleine negatieve tolerantie mogelijk).
 
8 - Wat is de U-waarde van jullie plafondtegels?
Er bestaat geen U-waarde voor een afzonderlijk element, zoals een tegel in een systeemplafond. De U-waarde is een waarde voor de thermische overdracht van een volledige samengestelde constructie (zoals een dakconstructie), met hierin samenstellende onderdelen. Onze basisbrochure bevat informatie over de Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ) van onze plafondtegels die kan worden gebruikt voor de berekening van de U-waarde.
 
9 - Wat is het voordeel van luchtcirculatie door een plafondplenum?
Luchtcirculatie kan vochtige lucht verwijderen die anders zou condenseren op koude oppervlakken en eventueel schade zou kunnen veroorzaken aan bouwkundige delen en het systeemplafond.
 
10 - Wat is Relatieve Vochtigheid (RV) en waarom is dit belangrijk?
Relatieve Vochtigheid geeft het relatieve niveau - in een schaal van 0-100 % - aan van de waterverzadiging van de lucht. Het is de verhouding tussen de daadwerkelijke hoeveelheid waterdamp in de lucht en de maximaal op te nemen hoeveelheid waterdamp die de lucht kan opnemen bij een bepaalde temperatuur. Daarom moet %RV altijd worden vermeld bij een bepaalde temperatuur.
Binnen gebouwen moet vochtigheid worden beheerst om optimale omstandigheden te kunnen creëren voor:
- Menselijk comfort en welzijn
- Specifieke productie-/onderhoudsprocessen
- Betrouwbaarheid van elektronische apparatuur
- Behoud van bouwstoffen en -materialen in goede staat
- Energiebesparing.
 
11 - Wat is een dampwerende laag?
Dit is een constructiemateriaal, meestal een dun, plastic membraan, om het transport van waterdamp door het bouwdeel waarin het is verwerkt te verminderen. Deze lagen worden gebruikt (zijn nodig) in plafondplenums met weinig of geen thermische isolatie, waar de kans bestaat op condensatie, waardoor waterdruppels op de achterzijde van het plafond kunnen te vallen (met vervuiling of schade als gevolg).
 
12 - Kan ik het plafondplenum gebruikt als een ruimte voor 'retourlucht'? Welke tegel kan ik het beste gebruiken?
In principe kan een plafondplenum worden gebruikt als plenum voor retourlucht, mits aanvaardbaar voor de architect en/of T&M ingenieur. Er bestaat geen 'best' bruikbare tegel, omdat de keuze afhangt van de toegestane luchtlekkage via het plafond. Onze minerale tegels met lage densiteit zijn waarschijnlijk niet geschikt door van hun poreusheid.
 
13 - Welk product beveelt u aan voor geluidsbeheersing in zeer vochtige ruimtes?
Onze Ceramaguard tegel is geschikt voor gebruik onder omstandigheden tot 100% RV, en biedt daarnaast een geluidsabsorptie van 0,55(MH) Alpha w. Een dergelijke absorptie, gebruikt in ruimten met waarschijnlijk weinig of geen andere geluidsabsorberende afwerking, zal een aanzienlijke bijdrage leveren in de beheersing van galm in de hoge en middenfrequenties.
 
14 - Moet het ophangsysteem worden geaard?
Armstrong heeft een onafhankelijk verslag uitgegeven waarin wordt vastgesteld dat onze plafonds onder normale omstandigheden niet hoeven worden geaard.
 
Back to top Terug naar boven

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken