AKOESTISCHE PLAFONDS | België

 

CE staat voor Conformité Européenne, wat letterlijk vertaald betekent “Europese Conformiteit”.

De CE kenmerk is een product- “paspoort” voor toegang tot de EEG (Europees Economisch Gebied) en geeft aan dat het product voldoet aan de voorwaarden van de van toepassing zijnde Europese Richtlijn.

Voor bouwproducten is in de Europese Regelgeving de Bouwproductenrichtlijn (89/106/EEC) van toepassing verklaard, welke is vervangen door de bouwproductenverordening (305/2011/EU) die van kracht is geworden op 1 juli 2013.

In de Bouwproductenverordening (CPR) is geregeld dat het bouwwerk als geheel, maar ook de afzonderlijke delen geschikt moeten zijn voor het beoogd gebruik en dat bij normaal onderhoud voldaan moet worden aan de fundamentele vereisten voor bouwwerken. Deze zijn:

  • Mechanische weerstand en stabiliteit;
  • Brandveiligheid;
  • Hygiëne, gezondheid en milieu;
  • Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • Bescherming tegen geluidhinder;
  • Energiebesparing en warmtebehoud;
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

De essentiële kenmerken voor specifieke bouwproducten zijn vastgelegd in geharmoniseerde technische specificities en voor systeemplafonds zijn die vermeld in de EN 13964 Suspended Ceilings – Requirements and Test Methods.

In deze productnorm zijn de essentiële vereisten voor verschillende typen plafondcomponenten opgenomen en is bepaalt hoe ze moeten worden getest en geclassificeerd. Ook is aangegeven hoe de fabrikant de productprestaties moet verklaren en dat deze de conformiteit van het product met de bijbehorende prestaties moet continueren. Dit wordt bereikt door de afgifte van de Prestatieverklaring, een belangrijk document voor de CE-Markering van het product.

De meeste Armstrong producten volgen voor haar beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid ‘Systeem 1’, wat betekent dat de verklaarde prestaties wordt bevestigd door een onafhankelijke geregistreerde instantie en dat door deze instantie het Certificaat van Prestatiebestendigheid is afgegeven

Voor meer informatie, neem contact op met Armstrong.

 

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken