AKOESTISCHE PLAFONDS | België

 

 
Bijdrage & initiatieven Duurzaamheid in producten & design Prijzen en certificaten
Recycling programma Comfort voor eindgebruikers Case Studies


Armstrong is al sinds 1860 “groen” bezig.
Ruim een eeuw geleden begonnen wij al te werken aan minder milieubelastende producten en programma’s middels een recyclingproces voor kurkafval. Het product dat daaruit voortkwam werd bekend onder de naam linoleum.
Meer flexibiliteit bij het aanpassen van labels en aanvullende opgedrukte informatie. Dit is slechts één klein voorbeeld van de voordelen die op zakelijk gebied zijn te behalen door onderzoek naar milieuverantwoord ondernemen. Plafonds van Armstrong bevatten tot wel 70% gerecycled materiaal. Daarmee hebben wij het ruimste plafondassortiment met een groot aandeel gerecycled materiaal. Onze ophangsystemen bevatten 30% gerecycled materiaal, het hoogste gehalte aan verbruikt materiaal in de branche. Meer…
 
ONTWERP
ONDERZOEK & ONTWIKKELING
Armstrong tracht voortdurend onderzoeks- en productietechnologie in te schakelen voor de bescherming van het milieu, zowel op de werkplaats als daar buiten. Hierdoor worden de risico's voor onze omgeving en natuurelementen danig beperkt.
 
NIEUWE PRODUCTEN
Armstrong investeert continue in doorlopende productinnovatie om onze invloed op het milieu te verminderen.
 
 
PRODUCTIE
Learn Meer…
ENERGIEBEHEER
Armstrong zet zich sinds 1998 in voor initiatieven zoals ons 'gasverminderingsproject' om zich te richten op de controle van het energieverbruik tijdens de productvervaardiging. Deze programma's hebben al voor een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik gezorgd en zullen dat in de toekomst blijven doen. Meer…
 
WATERBEHEER
Het proceswater wordt voortdurend gerecycleerd in het vervaardigingsproces en wordt ter plaatse behandeld. Het gevolg hiervan is dat de lozingen minimaal zijn en enkel worden uitgevoerd na een behoorlijke en doeltreffende behandeling.
 
PORSELEINAARDE
In onze plafondfabriek in Team Valley, Newcastle (Groot-Brittannië) verwerken wij jaarlijks ruim 4000 ton porseleinaarde, een van de hoofdbestanddelen van onze plafonds.
Wij hebben bereikt dat we:
minder energie verbruiken bij het produceren van deze
  grondstof;
geen papieren zakken of pallets gebruiken of als afval
  overhouden;
minder vrachtverkeer door stedelijk gebied laten rijden.
 
  ONTWERP
  Onderzoek & Ontwikkeling
  Nieuwe producten
  PRODUCTIE
  Energiebeheer
  Waterbeheer
  Porseleinaarde
  Verpakkingsoptimalisatie
  V.O.C -emissie
  Veiligheidsprogramma's
  Logistiek
  INSTALLATIE
  Volledig systeemaanbod
 
 
   
 
   
   
   
   
VERPAKKINGSOPTIMALISATIE
In de loop van de vele jaren dat Armstrong aan het hoofd van de sector heeft gestaan, hebben we in samenwerking met onze klanten verpakkingen ontworpen waarvoor een minimum aan materiaal nodig is, maar die de duurzaamheid van het product tijdens het vervoer en de installatie waarborgen.
In de loop van 2008 hebben we onze algemene verpakkingseisen bekeken. We concludeerden dat een labelprintmachine in de productielijn veel voordelen bood, met name als het ging om het reduceren van grondstoffenverbruik. Tot dat moment gebruikten we in de Team Valley-fabriek altijd plaketiketten om de producten te labellen.
Met de nieuwe, in de productielijn uitgevoerde opdruk produceren we minder afval en realiseren we zakelijk voordeel:
Door niet meer miljoenen labels te gebruiken besparen we in totaal bijna 7 ton papier per jaar aan
  verpakking. Dat betekent minder afval.
We gebruiken bijna drie ton lijm per jaar minder, omdat er geen etiketten meer worden opgeplakt.
Omdat we bij vernieuwing van de producten geen oude etiketten meer weggooien, produceren we
  opnieuw minder afval.
En dat is nog niet alles:
De snellere omschakeling van de productielijn levert in de fabriek tijds- en kostenbesparing op.
 
BEHEER VAN DE V.O.C. -EMISSIE
Armstrong zet zich voortdurend in voor onderzoek en ontwikkeling om de weerslag van onze producten op de luchtkwaliteit te minimaliseren. Conform de EN 13964:2004 normering, als deel van het proces om het CE-merk te verkrijgen, hebben alle plafondproducten van Armstrong de beoordeling E1 voor formaldehyde-emissie verkregen. Dit is de beste klasse (m.a.w. de laagste emissies).
 
VEILIGHEIDSPROGRAMMA'S
Voor Armstrong is veiligheid een doorlopende sleutelprioriteit voor onze ondernemingen. Als gevolg daarvan hebben we verscheidene stapsgewijze veranderingen aangebracht in onze processen, procedures en maatregelen om een duurzaam en adequaat veiligheidsniveau te behalen.
 
LOGISTIEK
Als één van de belangrijkste producenten van systeemplafonds ter wereld, beschikt Armstrong over talrijke fabrieken, waardoor we milieuinvloeden met betrekking tot transport tot een minimum kunnen beperken.
 
 
INSTALLATIE
VOLLEDIG SYSTEEMAANBOD
Omwille van de talrijke productielocaties is Amstrong momenteel de enige fabrikant die op Europees niveau een portfolio van plafondtegels uit minerale wol, metaal en hout met ophangsystemen aanbiedt. Hierbij kan aan alle behoeften voldaan worden en kan het productvervoer worden beperkt.
   
 Terug naar boven

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken