AKOESTISCHE PLAFONDS | België

Prestatie – Meer informatie: Luchtkwaliteitscontrole

 
 
In bepaalde ruimtes binnen ziekenhuizen en bepaalde sectoren zoals de farmaceutischeindustrie, de elektronica en de voedingsmiddelenindustrie, is het van het grootste belang omhet aantal partikels in de lucht te beperken door een cleanroomachtige omgeving te creërenmet behulp van producten die gecertificeerd zijn overeenkomstig de ISO 14644-1 norm.Armstrong biedt oplossingen voor ruimtes die aan de strengste eisen op dit gebied moetenvoldoen.
 
Geselecteerde oplossingen:
Bioguard Plain (ISO 5)
Bioguard Acoustic (ISO 5)
CleanRoom FL (ISO 5)
Metal Lay-In Bioguard (ISO 3)
Parafon Hygien (ISO 5)
 
Toepassingstypes:
Stofvrije kamers (operatiekamers, bevallingskamers, grote behandelingskamers, laboratoria,…)
 
Meer:
Ga terug om een product te selecteren op basis van andere prestaties
Klik op geselecteerde oplossingen voor meer informatie
Zoek per item om de prestaties per specifiek Armstrong product te bekijken
 

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken