AKOESTISCHE PLAFONDS | België

Armstrongs visie – missie – waarden

Visie - Missie - Waarden
Onze visie, missie en waarden spelen een rol in alles wat we bij Armstrong doen.
De beslissingen die we nemen, ons contact met de klanten en leveranciers, de manier waarop we samenwerken met andere afdelingen… dit alles staat in het teken van onze visie, missie en waarden.
 
Visie:  We komen onze beloften na
We willen dat Armstrong een bedrijf is dat haar beloften nakomt. Dat betekent dat we onze beloften aan klanten, leveranciers, medewerkers en gemeenschappen nakomen. 

De visie van Armstrong is vanaf het begin consistent geweest. Sinds 1864, toen we medicijnkurken vervaardigden en op elke kurk de cirkel "A" als merkteken aanbrachten, staat de naam Armstrong voor kwaliteit, innovatie en integriteit. "Laat de koper vertrouwen hebben" vat onze verbintenis met kwaliteit uitstekend samen.

 
Missie:  Eenvoudiger, sneller, beter. . . samen
Procesverbetering is een belangrijk onderdeel van onze strategie als bedrijf om onze missie te verwezenlijken - Eenvoudiger, Sneller, Beter … Samen. Dit helpt ons onze productiviteit te verbeteren en betere resultaten te behalen voor onze klanten, zowel intern als extern.  

Enkele technieken van procesverbetering die in Armstrong worden gehanteerd, zijn:

  • Back-Yard Clean-up is een vereenvoudigde aanpak die gericht is op interne aangelegenheden en deze in minder dan 30 dagen oplost.
  • Trailblazing is een proces dat werd ontworpen om de voornaamste bedrijfsuitdagingen snel te analyseren en te verbeteren.
  • Six Sigma is een methode van procesverbetering om het aantal "defecten" in een proces te verminderen.
 
Waarden:  Respect, integriteit, diversiteit en dienst
Deze waarden vormen een stevige fundering waarop we de toekomst van Armstrong bouwen. We verwachten dat alle persoonlijke gedragingen en bedrijfsbeslissingen in lijn zijn met deze waarden:
  • Respect : Het eerbiedigen van de waardigheid en de inherente rechten van elke persoon in alle omgang met mensen.
  • Integriteit: Het handhaven van hoge morele en ethische normen en het uitstralen van eerlijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en openhartigheid naar al onze relaties.
  • Diversiteit: Het op prijs stellen van ieders mening en ideeën.
  • Dienst: Eerlijk en in de juiste verhouding de belangen dienen van alle groepen die verbonden zijn met het bedrijf-klanten, aandeelhouders, werknemers, leveranciers, plaatselijke inwoners, overheid en het algemene publiek.

 


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken