AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Axiom

Axiom program
Rešenja za denivelacije u spuštenom plafonu i prelazak između dva različita tipa plafona.

U mnogim projektima postoje kritični detalji koji, ukoliko se funkcionalno i formalno dobro ne reše, mogu da naruše ukupni vizuelni efekat. To mogu biti spojevi plafona i zida, plafona i stubova, kaskade, promene nivoa, prelazak na drugi tip materijala i sl.

 

 Axiom program čine aluminijumski profili koji pružaju jednostavno i finansijski pristupačno rešenje za neke od navedenih problema:
  • Axiom profili za kaskade su jednostavno rešenje kada postoji promena nivoa u spuštenom plafonu.
  • Axiom prelazni profili omogućuju sofisticiran, vizuelno perfektan prelaz između dva tipa spuštenog plafona (metalnog, mineralnog, drvenog, gipsanog, sa ravnim ili upuštenim ivicama i sl.).

Nazad na “Novi proizvodi”
Preuzmite brošuru

 


Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite