AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

 

Skracenica CE oznacava Conformite Europeenne, što u bukvalnom prevodu znaci „evropska saglasnost”.

Oznaka CE predstavlja „pasoš“ za ulazak proizvoda na tržište Evropske Unije i ukazuje na to da je proizvod u skladu sa zahtevima važecih evropskih standarda.

Na gra‚evinske proizvode prvobitno se odnosila Evropska direktiva za gra‚evinske proizvode (89/106/EEC). U me‚uvremenu, zamenjena je Pravilnikom o gra‚evinskim proizvodima (305/2011/EU), koji je važeci od 1.7.2013.

Pravilnik definiše osnovne kriterijume koje proizvodi (i njihove komponente) moraju da ispunjavaju kako bi bili odgovarajuci za upotrebu i održavanje u okviru gra‚evinskih projekata, kao što su:

  • mehanicka otpornost i stabilnost;
  • bezbednost u slucaju požara;
  • higijena, zdravlje i zaštita životne sredine;
  • bezbednost pri rukovanju;
  • zaštita od buke;
  • ekonomicna potrošnja energije i sprecavanje toplotnih gubitaka
  • održivost.

Specificne karakteristike i zahtevi performansi za pojedinacne grupe proizvoda obuhvaceni su usaglašenim tehnickim normativima. Za spuštene plafone važeci je standard EN 13964.

Navedeni standard definiše glavne karakteristike koje spušteni plafoni moraju da imaju, metode njihovog testiranja, klasifikacione sisteme, sadržaj deklaracije proizvoda i minimalne kriterijume performansi koje proizvod mora da ispunjava u kontinuitetu. Proizvodi koji ispunjavaju tražene zahteve, sticu uslov da dobiju Deklaraciju o performansama, odnosno steknu oznaku CE.

Vecina Armstrongovih proizvoda svrstava se u grupu 1 Sistema za procenu i verifikaciju postojanosti performansi (Assessment and Verification of Constancy of Performance), što znaci da deklarisane karakteristike podležu konstantnoj proveri od strane ovlašcenog nezavisnog tela, a potvr‚uju se Sertifikatom o postojanosti performansi (Certificate of Constancy of Performance).

Za više informacija o CE označavanju, kontaktirajte nas.

 

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite