AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Neeva / Nevada 2691M

Informacije

Neeva / Nevada ceilings made from rockwool offer a wide choice of colours, edge details and sizes to provide an infinite range of creative possibilities with a sound absorption coefficient up to alpha w 1.00.


Naziv proizvoda # 2691M


Vizuelne karakteristike

Površina Neeva / Nevada
Detalj ivice
Board
Potkonstrukcija
24/35
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24
Exposed 35mm Grid System Main Runners 35


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 20%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 1.00
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka A
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.95
Refleksija svetlosti (%) 82
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.033
Težina (kg/m2) 1.2
Reakcija na požar
EEA Euroclass A1
Perivost With a moist cloth
Kvalitet vazduha Finnish M1

Pretražite