AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara dB 2994M

Sahara dB 2994M 600 x 600 x 19 MM

Naziv proizvoda # 2994M


Vizuelne karakteristike

Površina Sahara
Detalj ivice
MicroLook BE
Potkonstrukcija
15
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 15mm Design Grid System Silhouette XL² 3mm
Exposed 15mm Design Grid System Silhouette XL² 6mm
Exposed 15mm Grid System Universal Main Runners 15


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A+
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 61%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.60
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka C
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.55
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 39
  Pogledajte grafikon
Indeks redukcije zvuka Rw (dB)
20
Intenzitet zvuka usled padavina  
Refleksija svetlosti (%) 84
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.067
Težina (kg/m2) 7.9
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth

Pretražite