AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara Max 2103M

Sahara Max 2103M 600 x 600 x 18 MM

Naziv proizvoda # 2103M


Vizuelne karakteristike

Površina Sabbia / Sahara Max
Detalj ivice
Board
Potkonstrukcija
24/35
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24
Exposed 35mm Grid System Main Runners 35


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A+
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 42%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.65
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka C
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.65
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 35
  Pogledajte grafikon
Indeks redukcije zvuka Rw (dB)
17
Intenzitet zvuka usled padavina  
Refleksija svetlosti (%) 84.44
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.060
Težina (kg/m2) 4.3
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth

Pretražite