AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Alpina OP 3807M


Naziv proizvoda # 3807M


Vizuelne karakteristike

Površina Alpina
Detalj ivice Board
Potkonstrukcija 24/35
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral
Udeo recikliranog materijala (%) 53%

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24
Exposed 35mm Grid System Main Runners 35


Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.90
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka A
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.85
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 25
  Pogledajte grafikon
Indeks redukcije zvuka (Rw)
12
Intenzitet zvuka usled padavina  
Refleksija svetlosti (%) 85
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.0355
Težina (kg/m2) 2.37
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth
Kvalitet vazduha ISO 5

Pretražite