AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Ultima+ dB 7695M

Ultima+ dB 7695M 600 x 600 x 19 MM

Naziv proizvoda # 7695M


Vizuelne karakteristike

Površina Ultima+
Detalj ivice
Tegular
Potkonstrukcija
24
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

C2C Sertifikat C2C Bronze
Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A+
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 64%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.60 (H)
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka C
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.65
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 41
Indeks redukcije zvuka Rw (dB)
21
Refleksija svetlosti (%) 87
Vlagootpornost (RH%) 95
Težina (kg/m2) 7.6
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Perivost With a damp sponge
Kvalitet vazduha ISO 5
Otpornost na grebanje  

Pretražite