AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara 2315M

Informacije

Sahara features a microperforated, finely granulated surface texture. Along with the usual Core line range guarantees, the Sahara product range offers high sag resistance, good acoustical absorption and sound reduction and is available in a wide range of sizes and edge details.


Naziv proizvoda # 2315M


Vizuelne karakteristike

Površina Sahara
Detalj ivice
Board
Potkonstrukcija
24/35
Boja White
Dimenzije 1500 x 300 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24
Exposed 35mm Grid System Main Runners 35


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 40%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.60
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka C
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.55
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 34
  Pogledajte grafikon
Intenzitet zvuka usled padavina  
Refleksija svetlosti (%) 84
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.06
Težina (kg/m2) 5.50
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth

Pretražite