AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara 2522M

Informacije

Sahara features a microperforated, finely granulated surface texture. Along with the usual Core line range guarantees, the Sahara product range offers high sag resistance, good acoustical absorption and sound reduction and is available in a wide range of sizes and edge details.


Naziv proizvoda # 2522M


Vizuelne karakteristike

Površina Sahara
Detalj ivice
Tegular
Potkonstrukcija
24
Boja White
Dimenzije 1200 x 600 mm
Tip materijala Mineral

Preporuči sistem potkonstrukcije

Exposed 24mm Grid System Universal Main Runners 24


KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 37% - 41%
Reciklabilnost (%) 100%
Ekološka deklaracija proizvoda (EDP, ISO 14025) Y
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w) 0.60
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka C
Apsorpcija zvuka (NRC) 0.55
Umanjenje zvuka Dnfw (dB) 34
  Pogledajte grafikon
Indeks redukcije zvuka Rw (dB)
17
Refleksija svetlosti (%) 84
Vlagootpornost (RH%) 95
Termička provodljivost (W/mK) 0.060
Težina (kg/m2) 3.8
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth

Pretražite