AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Visual 8581M

Visual V64 8581M 600 x 600 x 19 MM

Naziv proizvoda # 8581M


Vizuelne karakteristike

Površina Mineral Open Cell
Završna obrada V64
Detalj ivice
MicroLook
Potkonstrukcija
15
Boja White
Dimenzije 600 x 600 mm
Tip materijala Mineral

KARAKTERISTIKE ODRŽIVOSTI

Oslobađanje lako isparljivih organskih jedinjenja (VOC) A
Armstrong program reciklaže Y
Udeo recikliranog materijala (%) 68%
Reciklabilnost (%) 100%
Oslobađanje formaldehida E1

Tehničke karakteristike

Apsorpcija zvuka (Alpha w)
With a black acoustic fleece
0.50 (H)
  Pogledajte grafikon
Usklađene evropske klase apsorpcije zvuka D
Apsorpcija zvuka (NRC)
With a black acoustic fleece
0.50
Vlagootpornost (RH%) 70
Termička provodljivost (W/mK) 0.052 - 0.057
Težina (kg/m2) 4.7
Reakcija na požar
EEA Euroclass A2-s1,d0
Čisti se suvom krpom Perivost With a dry cloth

Pretražite