AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Rečnik pojmova | Otpornost na požar

Izaberite oblast koja Vas interesuje za definicije osnovnih termina:
Akustika
Detalji ivice | Ugradnja | Sistemi potkonstrukcije
Otpornost na požar
Ostali termini

Reakcija na požar – Klasifikacija testiranog materijala na osnovu precizno definisanih laboratorijskih merenja za procenu zapaljivosti materijala, kao što su brzina širenja plamena ili širenje požara.

Otpornost na požar – svojstvo spuštenog plafona da se ponaša kao horizontalna prepreka požaru, bilo kao samostalna ili u kombinaciji sa drugim preprekama.

Nezapaljivost -  Pojam iz oblasti zapaljivosti materijala, definisan u skladu sa posebnim metodama za ispitivanje. Proizvodi koji ne ispunjavaju ovaj uslov, definišu se kao “zapaljivi”.

 Strukturalna zaštita od požara – Upotreba celokupnog sistema spuštenog plafona u svrhu zaštite čeličnih greda ili rešetkaste konstrukcije od visokih temperatura prouzrokovanih požarom.

Strukturalna otpornost na požar – Upotreba sistema spuštenog plafona u svrhu postizanja dodatne otpornosti na požar medjuspratne ili krovne konstrukcije koja nema zadovoljavajuću sopstvenu otpornost.


Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite