AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Design Profiles - Axiom ProfilesFizički podaci

Tip profila Perimeters
Spoj glavnog i poprečnog nosača Not applicable

Naziv proizvoda Šifra proizvoda. Rastojanje proreza Dimenzije
Prateći pribor
Axiom Universal Hanging clip (Transitions & Profiles) A344   0 x 0 x 0
Perimeter Trim
Axiom Profiles - 100mm - RAL9010 544206WR Not applicable  3000 x 19 x 100
Axiom Profiles - 150mm - RAL9010 564206WR Not applicable  3000 x 19 x 150
Axiom Profiles Plasterboard perimeter trim T3213 Not applicable  3000 x 24 x 19
Axiom Profiles - 200mm - RAL9010 584206WR Not applicable  3000 x 19 x 200
Axiom Vector Profile for Canopy RAL9010 5514111WR Not applicable  3000 x 25.5 x 112
Axiom Vector Profile for Canopy 551411 Not applicable  3000 x 25.5 x 112
Axiom Profiles - 50mm 524206 Not applicable  3000 x 19 x 50
Axiom Profiles - 150mm 564206 Not applicable  3000 x 19 x 150
Axiom Profiles Plasterboard perimeter trim - RAL9010 T3213WR Not applicable  3000 x 24 x 19
Axiom Profiles - 50mm - RAL9010 524206WR Not applicable  3000 x 19 x 50
Axiom Profiles - 200mm 584206 Not applicable  3000 x 19 x 200
Axiom Profiles - 100mm 544206 Not applicable  3000 x 19 x 100
Axiom Profiles - 100mm for Axiom Curved & Circle Canopy only 624206 Not applicable  3000 x 20 x 100

Pretražite