AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

General Perimeters - Unequal U profilesFizički podaci

Tip profila Perimeters
Spoj glavnog i poprečnog nosača Not applicable

Naziv proizvoda Šifra proizvoda. Rastojanje proreza Dimenzije
Prateći pribor
Outside corner 19mm A329   65.5 x 19 x 0.45
Inside corner 24mm A330   58 x 24 x 0.45
Inside corner 19mm A328   58 x 19 x 0.45
Inside corner for shadowline BPT1508HB A332   72 x 31 x 8.5
Outside corner for shadowline BPT1508HB A333   57.2 x 31 x 8.5
Outside corner 24mm A331   65.5 x 24 x 0.45
Perimeter Trim
Painted unequal U profile 15x32x7.5mm T1575H Not applicable  3050 x 15 x 32

Pretražite