AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

CRADLE TO CRADLE® DIZAJN

 

DA LI STE ZNALI...


Armstrong je prvi proizvođač plafonskih ploča u Evropi koji je dobio Cradle to Cradle® sertifikat.

 

CRADLE TO CRADLE® DIZAJN

Armstrong je prvi proizvođač plafonskih ploča u Evropi koji je dobio Cradle to Cradle® sertifikat.

Cradle to Cradle® prikazuje dizajn kao pozitivnu, regenerativnu silu. Naša sertifikacija pomaže kupcima da odaberu i ugrade proizvode koji su namenjeni reciklaži, i to upotrebom proizvodnih procesa kojima se potrošnja vode svodi na najmanju moguću meru, usvajaju obnovljive energetske strategije i uvažava društvena odgovornost.

Proizvodi iz serije Perla i Ultima+ koji su deo nove generacije održivih i akustičnih plafona, imaju Cradle to Cradle® sertifikat.

 

 

Prednosti CRADLE TO CRADLE® Dizajna

Cradle to Cradle® program je razvijen kako bi se zadovoljila rastuća potražnja za održivim proizvodima, a C2C sertifikacija već postaje zahtev za građevinske projekte u SAD-u i Evropi. Ona:

 • Pomaže klijentima i kupcima da se snađu u lavirintu ekoloških zahteva, dok istovremeno obezbeđuje transparentne mehanizme za poređenje delotvornosti konkurentnih proizvoda u smislu održivosti.
 • Pomaže kupcima da izaberu kvalitetne i zdrave materijale bez uvećanja troškova.
 • Obezbeđuje transparentnost u pogledu bezbednosti materijala.
 • Obezbeđuje bezbednije okruženje za korisnike objekata.
 • Dodaje vrednost projektu i čini deo Armstrongovog programa za reciklažu plafona.
 • Pomaže u zaštiti i održavanju životne sredine za buduće generacije kroz održavanje resursa u ekonomiji tokom dužeg perioda.

 

 

Sertifikat Cradle to Cradle® standard za proizvode obezbeđuje kontinuiranu putanju unapređenja u smeru razvoja kvalitetnih proizvoda.

 • Proizvodi se ocenjuju u pet kategorija kvaliteta.
 • Sertifikacija proizvoda se dodeljuje na pet nivoa.
 • Cradle to Cradle® je platforma za kontinuirano unapređenje.

Kako biste saznali više o programu sertifikata Cradle to Cradle® , posetite internet stranicu Cradle to Cradle® instituta za inovativne proizvode.

 

Bezbednost
materijala

Svaki sastojak mora biti bezbedan i ne sme da šteti zdravlju ili životnoj sredini.

Mi u Armstrongu dizajniramo plafonske sisteme koji su bezbedni i zdravi za ljude i životnu sredinu, od proizvodnje, preko upotrebe do ponovne upotrebe.

Znamo hemijski sastav svakog materijala u našim proizvodima i nastavljamo inovaciju i optimizaciju radi dobijanja još bezbednijih materijala.

 

Ponovno korišćenje
materijala

Dizajniramo proizvode koji se prave od materijala koji potiču iz prirode i industrije i mogu ponovo bezbedno da se u njih vrate.

Armstrongove plafonske ploče od mineralnih vlakana su stvorene za reciklažu.

Naš jedinstveni program reciklaže plafona koristi stare plafonske ploče i reciklira ih u nove plafonske ploče u našim fabrikama.

Koristimo do 5% brzo obnovljivih materijala, sa recikliranim sadržajem između 30% i 64%, uključujući i sadržaj koji ostaje posle potrošača, kao što su časopisi i stare plafonske ploče preuzete sa starih objekata.

Plafonske ploče od mineralnih vlakana je 100% moguće reciklirati, i to bezbedno i na kraju njihovog životnog veka.

 

Obnovljiva
energija

Zamišljamo budućnost u kojoj će celokupnu proizvodnju pokretati 100% čista, obnovljiva energija.

Armstrong je posvećen smanjenju uticaja na životnu sredinu u svim svojim aktivnostima kroz smanjenje energije.

Nastavljamo da povećavamo procenat obnovljive energije koju koristimo u našim plafonskim pločama i visećim sistemima, a imamo i razvijenu strategiju i investicione programe koji su osmišljeni da smanje našu zavisnost od fosilnih goriva.

Od 22% do 100% potrošnje energije potiče iz obnovljivih izvora energije.

Prilikom razvijanja proizvoda, upotreba energije se unosi u jednačinu preko upotrebe materijala i potrošnje vode.

 

Kontrola
vode

Upravljanje čistom vodom kao dragocenim resursom i osnovnim ljudskim pravom.

Voda je od ključnog značaja za Armstrongovo poslovanje i mi zato kontinuirano upravljamo našom potrošnjom vode na odgovoran i održiv način, te sistematski smanjujemo potrošnju ovog dragocenog prirodnog resursa.

Usvojili smo principe za upravljanje vodom koji su razvijeni na osnovu Hanoverskih principa o dizajnu za održivost i na osnovu principa za održivi razvoj vode Svetskog poslovnog saveta, uključujući:

 • Fizički tretman vode na lokaciji pre ispuštanja u lokalnu kanalizaciju radi dalje prerade.
 • Uveli smo ciklični koncept za vodu iz površinskih tokova, tehničku vodu ili bilo koju vodu koja se koristi za sisteme za preradu, kada god je to moguće
 • Potrošnja vode se pažljivo prati kroz čitav proizvodni proces.
 • Potrošnja vode se uzima u obzir prilikom razvoja i unapređivanja proizvoda.
 • Izvori vode su zaštićeni od zagađenja, a posvećena je dužna pažnja tehnikama efikasnosti na svakom koraku.

 

Društvena
pravda

Odgovorno upravljamo poslovanjem, poštujući zdravlje, bezbednost i prava ljudi i planete.

Armstrong World Industries potvrđuje da posluje u potpunosti u skladu sa sledećim smernicama i principima.

 • Društvena povelja Evropskog saveta,
 • Globalni Sullivan principi,
 • Globalni kompaktni principi.

Armstrong je aktivno uključen u brojne društvene projekte koji utiču na lokalnu zajednicu koja okružuje naše objekte.

Kao odgovorni proizvođači, sertifikovani smo u skladu sa ISO 14001 sistemom za upravljanje životnom sredinom, standardom koji je osmišljen tako da štiti, smanjuje i na kraju unapređuje naše upravljanje deficitarnim resursima i širim okruženjem.

Analizirani slučajevi


Pretražite