AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

KONTROLA MATERIJALA I PROIZVODA

 

DA LI STE ZNALI...


Posvećeni smo smanjenju uticaja naših proizvoda na životnu sredinu kroz inovativne nove materijale i tehnologije.

 

VISOK UDEO RECIKLIRANOG SADRŽAJA

Za plafonske sisteme sa maksimalno održivim učinkom, napravite kombinaciju sistema podkonstrukcije sa visokim udelom recikliranog sadržaja i neke od naših održivih plafonskih ploča.

  • Kombinacijom podkonstrukcije Interlude 15 XL² sa visokim udelom recikliranog sadržaja (do 63%) sa plafonskim pločama Ultima+, Perla ili Dune MicroLook (do 65% recikliranog sadržaja) dobićete plafon sa maksimumom ekoloških performansi.
  • Armstrongove plafonske ploče od mineralnih vlakana i sistemi podkonstrukcije se mogu 100% reciklirati.
  • Doprinosi LEED i Ska sistemima sertifikacije.

Značajan deo naših plafonskih ploča se proizvodi od recikliranih sirovina, uključujući mineralnu vunu od šljake, druge reciklirane mineralne vune, recikliran papir i reciklirane plafonske ploče.

Procenat recikliranog sadržaja od sada je naznačen u svoj Armstrongovoj štampanoj i digitalnoj literaturi u skladu sa EN ISO 14021:2001.

Saznajte više o recikliranom sadržaju Armstrongovih plafonskih sistema, izračunatom u skladu sa EN ISO 14021:2001.

 

ODRŽIVI PROIZVODI I DIZAJN

Sirovine za naše plafone su obnovljive i nalaze se u izobilju u prirodi - biorazgradiva mineralna vuna (vrste vune koje su sadržane u našim proizvodima su klasifikovane kao „izuzete“, u skladu sa Direktivom EZ br. 97/69/EZ iz 1997. godine), perlit, prirodni skrob, recikliran papir, reciklirane ploče i glina. Nijedan od naših proizvoda ne sadrži azbest.


Pretražite