AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Odabir po performansama – Saznaj više: Akustika - nastavak

 
Kada je reč o arhitektonskim objektima i spuštenim plafonima, najčešće se uopšteno govori “akustičkim performansama”. Ipak, potrebno je preciznije objasniti na šta se konkretno odnose pojmovi poput apsorpcije, redukcije ili umanjenja zvuka.
 
Apsorpcija zvuka
  Apsorpcija zvuka (aw or Alphaw) je proces prilikom koga pod, zidovi i plafon u obuhvaćenom prostoru doprinose apsorpciji zvuka time što umanjuju količinu zvuka koji se od njih odbije. Ukoliko se, u slučaju malih prostorija, velika količina zvuka apsorbuje prilikom kontakta sa podom, zidovima ili plafonom, takvi prostori su potencijalno tiši i imaju kraće vreme reverberacije. Obrnuto, ukoliko je prostorija veća a manje zvuka se apsorbuje u kontaktu sa graničnim površinama, prostorija će potencijalno biti bučnija i imati duže vreme reverberacije. Dakle, materijali koji su bolji apsorberi zvuka utiču na kvalitet akustičkog okruženja prostora.
 
Redukcija zvuka
  Nasuprot tome, redukcija zvuka se posmatra u okviru smanjenja zvučne energije prilikom prenosa zvuka između dve susedne prostorije preko zajedničkih građevinskih elemenata. Na redukciju zvuka utiču masa i gustina elementa kao i prisustvo eventualnih pukotina ili naprslina na elementu ili po spojevima. Što je materijal teži (deblji), to će zvuk teže prolaziti kroz njega, odnosno, imaće bolje svojstvo redukcije zvuka. U slučaju kada postoje nezanemarljive pukotine ili naprsline u materijalu, stepen prenosa zvuka će biti povećan a potencijalno svojstvo redukcije zvuka ozbiljno ugroženo. Spušteni plafoni su u ovom smislu uneobičajeni obzirom da se redukcija zvuka može meriti na dva potpuno različita načina u zavisnosti od pozicije izvora zvuka. Indeks redukcije zvuka (R ili Rw) se meri kada zvuk prolazi jedan put vertikalno kroz plafon, npr. kada se izvor zvuka nalazi iznad spuštenog plafona.
 
Umanjenje zvuka
  U svakom slučaju, umanjenje zvuka (Dnc or Dncw) ) se odnosi na slučaj kada je izvor zvuka u susednoj prostoriji a zvuk se prenosi preko zajedničkog međutavaničnog prostora, na kom putu prelazi dva puta kroz ravan spuštenog plafona.
 
Zato je izuzetno bitno da se razume razlika između ova dva pojma jer će za isti tip spuštenog plafona, izmerene vrednosti prilikom testiranja biti različite.
 
Jedan od ključnih ciljeva kada je u pitanju kvalitetno akustičko okruženje je postizanje optimalnog vremena reverberacije. Vreme reverberacije govori u kolikoj meri se opadajući zvuk zadržava u prostoriji, odnosno koliko će akustika prostorije biti “živahna” ili “umrtvljena” a nivo buke biti visok ili nizak. Vreme reverberacije je u direktnoj vezi sa nivoom apsorpcije zvuka. Za svaku prostoriju, u zavisnosti od namene, postoji optimalno vreme reverberacije.
 
Na primer, vreme reverberacije kod govora ne sme biti predugo (0.8 sekundi je pristojna gornja granica). U suprotnom, uzastopno izgovorene reči će se sustizati i preklapati što će za posledicu imati nerazumljivost. Nasuprot tome, ako je vreme reverberacije prekratko (< 0.4 sek) zvuk će zvučati beživotno, praćenje će biti jako naporno za slušaoce, naročito ukoliko se radi o prostorima za veću grupu ljudi gde se govornik nalazi na prosečnoj udaljenosti za amfiteatre ili konferencijske sale. Za predavače koji bi npr. morali da rade u ovakvim uslovima po 5 ili 6 sati dnevno, rezultat bi bila iscrpljenost, bolovi u grlu i, svakako, nedostatak inspiracije.
Sa druge strane, duže vreme reverberacije ide na ruku muzičkim aktivnostima jer za ishod ima mešanje uzastopnih nota, odnosno punoću zvuka. Ipak, ukoliko je vreme reverberacije predugo, zvuk može da izgubi jasnoću i postane “mutan”. Kada je vreme reverberacije prekratko, zvuk će biti “sterilan”, izvođači će zvučati udaljeno a zvuku će nedostajati toplina i prirodnost.
 
Dakle, bez obzira na namenu, neophodno je naći najbolje rešenje za optimizaciju vremena reverberacije koje ne sme biti ni predugačko ni prekratko. Previsok nivo apsorpcije zvuka kada ona nije potrebna je neprihvatljiv, kao i obrnuto!
Da biste pogledali akustička rešenja preporučena od strane Armstronga, kliknite ovde
 
More:
Za više podataka o akustičkim performansama, kliknite ovde
Za povratak na odabir ploča po drugim performansama, kliknite ovde
Za više podataka o samim proizvodima, kliknite na ime proizvoda
Za više podataka o akustičkim performansama svakog proizvoda, obavite pretragu po nazivu proizvoda
Da biste preuzeli rezultate ispitivanja akustičkih performansi, idite na stranu posvećenu izveštajima sa testiranja
 

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite