AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Odabir po performansama – Dodatne informacije: Reakcija na požar

 
 
Važeći propisi zahtevaju da svi građevinski materijali budu u skladu sa Euroklasama reakcije na požar u zavisnosti od segmenta primene.
 
Evropske klase reakcije na požar
Odabrana rešenja:
A1 (nezapaljivi)
Ceramaguard Neeva/Nevada
Colortone Neeva/Nevada  sve boje, sem Colortone Neeva/Nevada Cement i Colortone Neeva/Nevada Metal
 
A2-s1, d0 (ograničena zapaljivost)
Colortone Neeva/Nevada Cement  
Svi mineralni i metalni paneli sem proizvoda navedenih u drugim kategorijama
 
A2-s2,d0 (ograničena zapaljivost)
Graphis
Colortone Neeva/Nevada Metal
 
Više informacija:
Za više podataka o samim proizvodima, kliknite na ime proizvoda
Za povratak na odabir ploča po drugim performansama, kliknite ovde
Da biste preuzeli izveštaje testova ponašanja materijala pri požaru, idite na stranu posvećenu ispitivanjima
 
Svi izveštaji sa testiranja Armstrongovih proizvoda su na raspolaganju na Vaš zahtev. Uvek tražite kompletnu pisanu dokumentaciju kada projektujete spušteni plafon otporan na požar. Svaka specifikacija bi trebalo da u obzir uzme i odgovarajuće performanse materijala.
 

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite