AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Armstrong Vam predstavlja E Model - novi servis tehničke podrške namenjen korisnicima Armstrongovih proizvoda

3D vizuelizacija urađena u okviru promotivne kampanje za novi Armstrongov proizvod - Optima Canopy panele
3D vizuelizacija urađena u okviru promotivne kampanje za novi Armstrongov proizvod - Optima Canopy panele
Oktobar 2008 - E model je najnoviji Armstrongov servis koji stoji na raspolaganju klijentima kompanije prilikom odabira sistema spuštenih akustičkih plafona. Servis kombinuje tehničko znanje iz oblasti plafonskih sistema sa prednostima savremenih softvera za izradu 3D vizuelizacija i CAD crteža, čime pruža jedinstvenu i efektnu tehničku podršku svojim korisnicima, upotrebljivu u svim fazama projekta.
Armstrongov E model servis pomaže kupcima da odaberu najkvalitetniji i najprikladniji system spuštenih plafona za svoj projekat izradom namenskih 3D modela i CAD crteža. Ovaj novi servis namenjen je najrazličitijim korisničkim grupama: od investitora i arhitekata u ranim fazama projekta, do montera kojima može pomoći prilikom ugradnje spuštenog plafona, posebno kod zahtevnijih sistema i novih proizvoda.
E Model servis čini tim stručnjaka koji poseduju zavidno tehničko iskustvo koje se konstantno upotpunjava novim saznanjima iz oblasti akustičkih spuštenih plafona, kako bi brzo i tačno odgovorili na svaki zahtev naših korisnika.
Zvanični logo E Model servisa
Zvanični logo E Model servisa
Armstrong E Model servis je otvoren 2006. godine. Servis danas pruža tehničku podršku klijentima Armstronga u preko 15 zemalja, posredstvom zvaničnih predstavnika kompanije.
Da biste saznali više o mogućnostima E Model servisa, molimo Vas kontaktirajte lokalnog predstavnika Armstronga ili nam pošaljite e-mail na:
service-ce@armstrong.com
 

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite