AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Casa

These panels feature a microperforated surface pattern in a variety of edge details. All products benefit from the same performance characteristics of our Mineral range including a guaranteed performance against sag, plus extra durability on edges on the Tegular and MicroLook items.


7 Proizvoda


 

Casa

Naziv proizvoda # Dimenzije (mm) Detalj ivice Potkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Udeo recikliranog materijala (%)
625 x 625 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 35 40%
600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 35 40%
1250 x 625 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 35 40%
1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 35 40%
625 x 625 x 15 Tegular 24 0.55 (H) 35 40%
600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 (H) 35 40%
600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.55 (H) 35 40%

* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.


Pretražite