AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Cirrus

Informacije

This texture offers a warm smooth texture along with excellent sound absorption. All products benefit from the same performance characteristics of our Mineral range including a guaranteed performance against sag, plus extra durability on edges on the Tegular and MicroLook items.


3 Proizvoda


 

Cirrus

Naziv proizvoda # Dimenzije (mm) Detalj ivice Potkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Udeo recikliranog materijala (%)
600 x 600 x 15 Board 24/35 0.55 (H) 36 61%
600 x 600 x 15 Tegular 24 0.55 (H) 36 61%
600 x 600 x 15 MicroLook BE 15 0.55 (H) 36 61%

* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.


Pretražite