Search
AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora
Pretražite

Filter

1250x625

5 Product Lines

Neeva / Nevada

Mineral - Core LineSahara

Mineral - Core Line


Plain

Mineral - Core Line


Casa

Mineral - Basic


* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.