Search
AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora
Pretražite

Filter

MicroLook BE

3 Product Lines

Sahara

Mineral - Core Line


Sahara dB

Mineral - Core Line


Cirrus

Mineral - Core Line


* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.