AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Neeva / Nevada

Neeva / Nevada ceilings made from rockwool offer a wide choice of colours, edge details and sizes to provide an infinite range of creative possibilities with a sound absorption coefficient up to alpha w 1.00.


14 Proizvoda


 

Neeva / Nevada

Naziv proizvoda # Dimenzije (mm) Detalj ivice Potkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Udeo recikliranog materijala (%)
625 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
600 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
1250 x 625 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
1200 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
1200 x 1200 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
1800 x 600 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
1800 x 300 x 18 Board 24/35 1.00 24 20%
600 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
1200 x 600 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
1200 x 1200 x 18 Tegular 24 0.90 27 20%
600 x 600 x 18 MicroLook 90 15 0.90 27 20%
1200 x 600 x 18 MicroLook 90 15 0.90 27 20%
600 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%
1200 x 600 x 15 Board 24/35 1.00 20%

* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.


Pretražite