AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara Unperforated

Sahara Unperforated features a finely granulated surface texture. Along with the usual Core line range guarantees, the new Sahara range offers excellent durability and is available in a wide variety of sizes and edge details.


3 Proizvoda


 

Sahara Unperforated

Naziv proizvoda # Dimenzije (mm) Detalj ivice Potkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Udeo recikliranog materijala (%)
600 x 600 x 15 Board 24/35 0.10 (L) 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 Tegular 24 0.10 (L) 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.10 (L) 34 37% - 41%

* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.


Pretražite