AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Sahara

Informacije

Sahara features a microperforated, finely granulated surface texture. Along with the usual Core line range guarantees, the Sahara product range offers high sag resistance, good acoustical absorption and sound reduction and is available in a wide range of sizes and edge details.


20 Proizvoda


 

Sahara

Naziv proizvoda # Dimenzije (mm) Detalj ivice Potkonstrukcija (mm) Alpha w Dnfw*
(dB)
Udeo recikliranog materijala (%)
1500 x 300 x 17 SL2 24 0.60 39 40%
1800 x 300 x 17 SL2 24 0.60 39 40%
1500 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 40%
1800 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 40%
2500 x 300 x 17 Board 24/35 0.60 34 40%
2500 x 300 x 17 SL2 24 0.60 39 40%
625 x 625 x 15 Board 24/35 0.60 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 Board 24/35 0.60 34 37% - 41%
1250 x 625 x 15 Board 24/35 0.60 34 37% - 41%
1200 x 600 x 15 Board 24/35 0.60 34 37% - 41%
625 x 625 x 15 Tegular 24 0.60 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 Tegular 24 0.60 34 37% - 41%
625 x 625 x 15 MicroLook 15 0.60 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 MicroLook 15 0.60 34 37% - 41%
1200 x 600 x 15 Tegular 24 0.60 34 37% - 41%
600 x 600 x 15 MicroLook BE 15 0.60 34 37% - 41%
2500 x 312.5 x 17 K2C2 24 0.60 39 40%
1200 x 300 x 15 MicroLook 15 0.60 34 40%
1200 x 600 x 15 MicroLook 15 0.60 34 37% - 41%
600 x 600 x 19 Vector 24 0.65 35 48%

* Za pojedine proizvode date su vrednosti za Dncw. Takvi podaci su validni iako je u medjuvremenu Dncw zamenjen sa Dnfw (u suštini, vrednosti imaju isto značenje). Za više informacija o akustičkim performansama Armstrong spuštenih plafona molimo Vas da kontaktirate službu tehničke podrške.


Pretražite