Gulvbelægning | Denmark


DESIGN

INTERVIEW ANDERHALTEN ARCHITEKTENInterview med Claus Anderhalten, Anderhalten Architekten
Firmaet Anderhalten Architekten fra Berlin har designet inspirerende arkitektur, der vækker genklang hos fremtidens designere. De fik til opgave at renovere og udbygge bygningen for industrielt design på University of Art and Design i Halle. Claus Anderhalten fortæller, hvor kreativt det kan være at arbejde på eksisterende bygninger.

Spørgsmål: I fik til opgave at renovere og udbygge bygningen for industrielt design i Halle. Var det specielt udfordrende at designe arkitektur til unge designere?

Svar: Det var fantastisk at lære de mennesker, der skal bruge bygningen, at kende fra begyndelsen. Vi involverede bevidst lærerne og de studerende i en virkelig kreativ planlægningsproces. Vores opgave gik ud på at konstruere en bygning, de kunne identificere sig med – en bygning, der udadtil antyder, at der foregår designarbejde – og specielt industrielt designarbejde – indenfor. Det var vanskeligt at skabe balance mellem kravene fra de lokale bygningsmyndigheder og instituttets ønsker og krav – her kommer standardlokaler til kort. Der skulle desuden være tilstrækkelig udstillingsplads til store tredimensionelle arbejder. De studerende har brug for mere luft og lys i lokalerne.

Spørgsmål: Facaden er specielt imponerende – hvad var idéen bag den?

Svar: Designerne har før haft til huse i en tidligere laboratoriebygning, der var en tilbygning til en villa i art nouveau-stil. Kunstnerne på instituttet har altid været i Burg Giebichenstein, men designerne havde brug for at blive en mere synlig del af byen. Det er meningen, at den imponerende facade skal sige: ”Her er vi!” Et mere konventionelt byggeri ville ikke have haft den effekt. Den guldfarvede, tredimensionelle konstruktion fungerer som blikfang. Vi opførte facaden med industrielt præfabrikerede aluminiumskomponenter i kun tre formater, der er velegnede til industrielt design og masseproduktion.

Spørgsmål: Har I fået feedback fra de studerende og lærerne på instituttet – og hvad har I i givet fald hørt?

Svar: Skolens administratorer, assistenter og studerende deltog i planlægningen fra begyndelsen. Derfor kunne de identificere sig med bygningen på et meget tidligt tidspunkt. Det glædede mig, at årets første udstilling fandt sted i bygningen lige efter, at vinduerne var blevet sat i – også selvom bygningen stadig kun var en skal. Og det var spændende at se, hvordan de studerende fortolkede arkitekturen. Vi har desuden fået meget positiv feedback fra skolens administration.

Spørgsmål: Jeres arkitektfirma har specialiseret sig i restaurering og ombygning af historisk beskyttede bygninger – hvilken rolle spiller design og kreativitet i dit daglige arbejde?

Svar: Bygningsarbejde på eksisterende bygninger overfører hele processen for arkitektonisk brugsanalyse til selve byggepladsen. Du kan virkelig se problemerne og detaljerne, når du er på stedet og arbejder på byggeriet. Værdifulde kulturskatte kræver kunst til at udforske potentialet i den gamle bygning og skabe kontrast, så gammelt og nyt kan kombineres i en ny helhed. Ud over ekspertise og kreativitet kræver det drøftelser med arkitekten af den gamle bygning.

Spørgsmål: Har du nogen råd, der kan hjælpe fremtidige designere på vej?

Svar: De skal tage en beslutning om at forfølge deres egne mål og ikke lade sig bringe på afveje. Det er vigtigt med diskussioner og input fra andre, men du må ikke tabe dit eget mål af syne undervejs.

Mange tak for en fantastisk samtale!

Anderhalten Architekten blev grundlagt i Berlin i 1993. De har specialiseret sig i restaurering og ombygning af prestigefyldte, historisk beskyttede bygninger. Claus Anderhalten og hans team fik til opgave at renovere og udbygge bygningen for industrielt design på University of Art and Design, Burg Giebichenstein i Halle.

 Top