Gulvbelægning | Denmark


FARVE

INTERVIEW MED LÜR MEYER-BASSINInterview med Lür Meyer-Bassin

Spørgsmål: Da I opførte skoleidrætshallen i Dresden, brugte I konsekvent farven grøn. Var det et forsøg på at skabe en direkte forbindelse til det tidligere grønne landskab på stedet?

Svar: Placeringen af skolens idrætshal i det grønne landskab var naturligvis en vigtig faktor i vores konceptudvikling og påvirkede også farvevalget. Beslutningen om at vælge en kombination af sølvskinnende metal og mørke farver, materialernes farver og den spændende, friske grønne farve til de indvendige lokaler havde lige så meget med skolen og sport at gøre som med de omgivende arealer.

Spørgsmål: Hvorfor besluttede I jer for at give rummene farve med gulvene?

Svar: Gulvbelægningen, dens stoflighed og farverighed, er i bogstavelig forstand afgørende for opfattelsen af rummet – både fordi den anslår en farverig atmosfære og skaber et føleligt og lydligt miljø. Dagslyset, der primært kommer ind fra siden eller ovenfra, reflekteres normalt fra gulvet til de andre overflader i rummet. Effekten af farve på gulvets overflade er normalt større end på vægge eller lofter.

Spørgsmål: Hvilken rolle spiller farver i arkitekturen for dig? Er der andre projekter, hvor du bevidst har benyttet farver?

Svar: Brugen af farver afhænger altid af de forskellige ydre omstændigheder og specifikationerne for projektet. Ikke alle projekter er lige egnede til et iøjnefaldende farvevalg. Specielt med skole- og idrætsprojekter har vi i de senere år meget bevidst udviklet stærke farvekoncepter, hvor vi starter med en farvenuance eller en farvetone og udvikler den gennem bygningens forskellige lag. Men vi har også arbejdet på projekter til bevaring af kulturskatte og museumsrelaterede projekter, hvor der kun blev brugt materialernes farver. Som et væsentligt aspekt i vores opfattelsesevne er farver en afgørende faktor, der spiller en stor rolle for vores arkitektur.

Spørgsmål: Hvilke aspekter i alle jeres projekter vurderer du højst?

Svar: At arbejde med placeringen og konteksten af projekterne, den konstante udfordring af klichéer og fordomme – herunder mine egne – vekselvirkningen mellem lys, baner og bevægelse i rummet, forholdet mellem det indre og det ydre og ønsket om at finde naturlige, helhedsorienterede og selvstændige løsninger til den foreliggende opgave. Jeg vil beskrive alt det som et ’fælles tema’ for mit arbejde.

Mange tak for interviewet!

Boks: Lür Meyer-Bassin er født i Bremen i 1961 og læste til arkitekt efter endt læretid som tømrer i Stuttgart. Derefter var han tre år hos firmaet Behnisch and Partners, før han startede sit eget firma, Meyer and Bassin, i Dresden i 1993. Efter at Delia Bassin har forladt firmaet, og Uwe Stintz er kommet til, hedder firmaet nu Meyer-Bassin and Partners. Dets arbejdsspektrum strækker sig fra kultur-, samfunds- og idrætsbyggeri til historiske bygninger, landskabsarkitektur, byplanlægning og udstillingsdesign.

 Top