Gulvbelægning | Denmark
 


ARKITEKTUR OG KUNST

ARKITEKTUR OG KUNST AF KSENIA PIĄTKOWSKAArkitektur og kunst på de store verdensudstillinger
Ksenia Piątkowska


Som arkitekt er jeg fascineret af udstillingsfænomenet og glæder mig altid til at besøge den seneste for at se ny banebrydende arkitektur og kunst.

Efter min mening stimulerer udstillinger social energi, og de eksisterer takket være denne energi. Udstillingen er et flerdimensionelt værk. Det er en syntese af forskellige traditioner, der – til trods for at de samles i et flygtigt sammensat hele – bevarer deres individuelle identitet. Disse udstillinger kan defineres som en forening af erhvervsformer, religiøse ceremonier, sekulære ritualer, spil og folkebegivenheder.

Udstillinger bruger arkitektur og kunst som redskaber for nonverbal kommunikation til at præsentere vores nuværende og fremtidige tilstand – vores ambitioner og idéer – for os selv. Udstillingens arkitektur illustrerer den energi, fællesskaber udtrykker eller besidder. Det er en demonstration af politiske eller religiøse argumenter, der opbygger den enkelte nations berettigelse for rigdom eller styrke. Udstillingsarkitektur symboliserer den officielle, endelige aftale om ligevægt mellem det sakrale og det profane – mellem hellige og verdslige værdier – samtidig med at det kombinerer åndelig deltagelse med almindeligt forbrug. Takket være udstillingsarkitektur får de enkelte lande en enestående mulighed for at præsentere deres udvikling inden for næsten alle områder – fra økonomi til økologi.

Eftersom verdensudstillinger er et eksempel på modsatrettede systemer – et spil og et skue – der sammenflettes, er kriterierne for evaluering af de arkitektoniske løsninger, der implementeres på udstillingsområdet, fuldstændig forskellige fra dem, der anvendes til at evaluere rummet for den daglige tilværelse. Alt det, der under normale forhold ville blive kasseret pga. brug af surrealistiske løsninger, kan stimulere og begejstre inden for verdensudstillingernes kontekst.

Designere af udstillingspavilloner anvender resultaterne fra progressiv arkitektur og teknikker. Denne arkitektur illustrerer det samtidige og kan undertiden endda bane vejen for nye æstetiske retninger. På samme tid fjerner udstillingsarkitekturens former og flygtige karakter sig fra det primære mål for arkitekturen, nemlig at tilfredsstille behovet for den daglige sociale tilværelse. Udstillingspavilloner er fysiske udtryksformer, der demonstrerer et stort behov for at lovprise autoritet og tilkendegive civilisationens bedrifter, samtidig med at de bekræfter et ønske om integration. Udstillingsarkitektur er, omend afbalanceret, underlagt helt anderledes formelle formodninger, der gør, at det bliver til en ’autonom konstruktionskunst’.

På trods af sin simple, barnlige eller overdrevne karakter – på trods af, at den er yderst ugennemførlig – er udstillingsarkitektur et stort og særdeles rigt og imponerende bevis på menneskehedens kreative evner og ambitioner.

Dipl. Ing. Arch. Dr inż. arch. Ksenia Piątkowska
Teknisk Universitet i Gdańsk
Institut for offentlig bygningsarkitektur


 Top