PROJECTVLOEREN | België
 


ECOLOGISCH BEWUSTZIJN

DE ECOLOGISCHE VOETAFDRUK VAN DLW LINOLEUMEen perfecte levenscyclus

Waar komen de grondstoffen vandaan? Van hoe ver zijn ze hiernaartoe getransporteerd? Hoeveel energie is er verbruikt in het productieproces? Hoe lang kan linoleum worden gebruikt? Hoeveel onderhoud vergt het? Deze en nog vele andere zaken hebben professor Manfred Hegger en zijn team zich afgevraagd voor de bepaling van de ecologische voetafdruk van DLW Linoleum. Dit linoleum is onder zijn leiding ontwikkeld binnen de vakgroep Architectuur en Energie-efficiënt Bouwen aan de Technische Universiteit van Darmstadt – een TU die bovendien al twee keer de Solar Decathlon heeft gewonnen. Zijn intensieve studie had betrekking op de levenscyclus van DLW Linoleum en alle bijbehorende effecten op het milieu.

Wat direct al zeer positief bleek te zijn, was het grondstoffengebruik. Het zijn overwegend natuurlijke en hernieuwbare grondstoffen. De essentiële bestanddelen van DLW Linoleum zijn: lijnolie, natuurhars, kalksteen, houtpulp en kurkstof, jute en kleurstoffen.

De grootste invloed op het milieu was naar verwachting het productieproces: er is energie nodig voor de machines, maar ook voor het verhitten van de walsen. Om zo spaarzaam mogelijk om te gaan met deze energie, en die zo efficiënt mogelijk in te zetten, heeft Armstrong zelf een ecologisch managementsysteem ingericht in de linoleumwerkplaats in Delmenhorst. Daardoor kon bijvoorbeeld het gasverbruik tussen 1998 en 2009 worden gereduceerd met maar liefst 33 procent per geproduceerde vierkante meter linoleum. Doorberekend over de lange termijn, zijn vooral het onderhoud en de levensduur van een vloerbedekking zwaarwegende factoren voor de ecologische voetafdruk. Bij DLW Linoleum waren de gemiddelde levensduur en de eenvoudige schoonmaak zeer overtuigende ecologische factoren.

En last but not least : DLW Linoleum is composteerbaar. Op een vuilstortplaats wordt het in korte tijd afgebroken. Bovendien worden de afvalstoffen van de fabricage ook weer gerecycled, zodat deze opnieuw kunnen worden toegevoegd aan het productieproces.

De conclusie van Professor Manfred Hegger: “Armstrong DLW Linoleum word in zeer hoge mate geproduceerd met duurzame en verantwoorde grondstoffen. Op basis van de door mij berekende ecologische voetafdruk kan Linoleum uit het oogpunt van duurzaamheid, zonder voorbehoud worden aanbevolen.”. Daaraan voegt hij nog toe: “Deze conclusie geldt in het bijzonder voor Linoleum PUR met betrekking tot het onderhoud, omdat dit Linoleum dankzij de oppervlakverbetering duidelijk minder drinkwater, stroom en schoonmaakmiddelen nodig heeft in de toepassingsfase.”.

 Top