PROJECTVLOEREN | België
 


ECOLOGISCH BEWUSTZIJN

MILIEUPRODUCTVERKLARINGEN (EPDs)De aarde als bouwsteen voor duurzame gebouwen

Milieuproductverklaringen zijn de centrale bouwstenen voor de berekening van de ecologische voetafdruk van gebouwen. Een gebouw en de afzonderlijke bouwmaterialen worden voor zo’n verklaring beoordeeld ten aanzien van hun totale levenscyclus. De afzonderlijke verklaringen van de gebruikte producten dienen bij elkaar te worden opgeteld.

Milieuproductverklaringen (Environmental Product Declarations, afgekort EPDs), zijn gebaseerd op ISO-Normen en ze zijn internationaal geldig. Ze hebben betrekking op de volledige levenscyclus van een product – van energieverbruik en grondstoffengebruik, via het productieproces en de gebruiksfase tot de recycling. Daarbij wordt berekend in hoeverre een product bijdraagt aan het broeikaseffect, aan de overbemesting en de verzuring van de grond, de verstoring van de ozonlaag en de vorming van smog in de zomer. Er wordt in het bijzonder gekeken naar technische eigenschappen zoals levensduur, temperatuurisolatie en geluidisolatie. Er ligt extra nadruk op de levensduur van de producten en tevens op de intensiteit van het onderhoud, want door de gebruiksduur maken de onderhoudskosten gemiddeld 80% van de totale kosten van een gebouw uit.

Het European Resilient Flooring Manufacturers’ Institute (ERFMI), waarvan Armstrong ook lid is, biedt aan de EPD-calculator een ‘tool’ om via een beperkt aantal stappen een milieuproductverklaring voor elastische vloerbedekkingen op te stellen. De gegevens die van verschillende producenten afkomstig zijn, hebben steeds betrekking op het project, op het type gebouw en op de levensduur. De gratis calculator is online beschikbaar via www.erfmi.com.

 Top