PROJECTVLOEREN | Luxemburg


ECOLOGISCH BEWUSTZIJN

DUURZAME GRONDSTOFFENDLW Linoleum is een zeer duurzame vloerbedekking gemaakt van grondstoffen met zo weinig mogelijk uitstoot welke van invloed is op het milieu, dat deze haast niet verder kan worden verlaagd. Met het oog op de wetenschappelijke eisen ter bescherming van het milieu, bestaat er nauwelijks een product dat aan dit criterium voldoet!

Vriendelijk voor hulpbronnen
De grondstoffen voor DLW Linoleum zijn 98 procent organisch of op mineralen gebaseerd, waarbij natuurlijk hernieuwbare grondstoffen goed zijn voor 80 procent. DLW Linoleum wordt volledig zonder ruwe olie geproduceerd.

Aangenaam voor het milieu
v Omdat linoleum voor het grootste deel bestaat uit hernieuwbare grondstoffen, is het min of meer CO2-neutraal gedurende zijn hele levenscyclus. Het wordt gemaakt met gebruikmaking van traditionele formules, zonder plastificeermiddel, chloor of zware metalen. Het linoleumafval dat tijdens de productie ontstaat wordt tijdens het fabricageproces gerecycled.

Gezond
Met lijnzaadolie maakt Armstrong DLW gebruik van een grondstof van voedingskwaliteit. Alle overige grondstoffen vormen geen gevaar voor de gezondheid en voldoen zelfs aan de strenge eisen van de Europese speelgoednorm (EN 71).

Onderscheiden
DLW Linoleum is onderscheiden met de volgende milieulabels: Blue Angel, Swan Label uit Scandinavië, het milieucertificaat van Oostenrijk, BRE Global Limited en het LEED-certificaat. De productiefabriek te Delmenhorst is onderscheiden met de ecologische audit van de EG en het milieucertificaat van EMAS. De faciliteit wordt regelmatig geïnspecteerd door de organisatie GUT Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme en door milieudeskundigen.

Toegewijd
Armstrong is een actieve partner in de DGNB, de Duitse Vereniging voor Duurzaam Bouwen en is lid van de ERMFI, het Instituut van Europese fabrikanten van elastische vloeren.

Lage emissie
Het Duitse milieu-agentschap heeft het volgende bevestigd: DLW Linoleum geeft zo weinig organische stoffen vrij aan de binnenlucht, dat de emissiewaarde ver onder de drempelwaarde ligt. Volgens de AgBB-evaluatie.

 Terug naar begin