PROJECTVLOEREN | Nederland
       
 


„Lokale condities“

 

Eco-devis

Eco-devis is de Zwitserse norm voor de beschrijving van de ecologische efficiëntie van bouwproducten. Eco-devis onderzoekt functioneel vergelijkbare materialen en bouwdiensten op hun milieueffecten en waardeert deze dienovereenkomstig. Voor openbare gebouwen in Zwitserland wordt het gebruik van duurzame bouwmaterialen nagestreefd. Met de Armstrong vloerbedekkingen DLW Linoleum en verschillende homogene DLW vinylvloeren voldoet men aan deze eisen.

REACH

Volgens de EU-verordening REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) mogen in de landen van de Europese Unie sinds 01-12-2008 alleen nog chemicaliën in omloop worden gebracht, die tevoren bij de nieuw opgerichte European Chemicals Agency (ECHA) in Helsinki zijn geregistreerd. In zijn eigen belang en voor een grotere productveiligheid volgt ook Armstrong de implementatie van REACH en de daaruit resulterende eisen op de voet. Zo laten wij ons ook door onze leveranciers schriftelijk garanderen, dat alle door ons aangekochte grondstoffen en producten aan de REACH-verordening voldoen.

BASTAIn 2003 heeft het "Zweedse Environmental Research Institute” samen met toonaangevende bedrijven in de bouwsector zich eraan gecommitteerd het BASTA systeem in te voeren. Het doel van dit systeem is de identificatie en eliminatie van zeer giftige en gevaarlijke chemische stoffen in producten voor de bouw. Armstrong heeft haar vloeren op initiatief van BASTA geregistreerd omdat het een van onze belangrijkste doelstellingen is om producten aan te bieden die veilig zijn voor mens en milieu.