Tablones (3 - 4 3/4 in.) Madera

 


Arce - Sumatra Madera CM3735

Roble - Antique Madera CR3455

Roble - Butterscotch Madera CB1526

Roble - Cherry Madera CB1528

Roble - Fawn Madera CB1534

Roble - Gunstock Madera CB1521

Roble - Honey Madera CR3450

Roble - Natural Madera CB1520

Roble - Saddle Madera CB1527

Roble - Seashell Madera CB1530

Roble - Spice Madera CB1524

Fresno - Gunstock Madera CB2611

   1  2  3  4  5